Företaget

TransEco AB är ett företag startat i syfte att utveckla och förse marknaden med det allra bästa inom TPMS området. Företaget har sn grund i Electro-Mobile Scandinavia AB, som under mer än nio års tid utvärderat, testat och förbättrat olika trådlösa tryckgivarsystem i nordiskt klimat för att nu låta TransEco lansera det allra bästa på Europamarknaden. Vi vänder oss till markanden Tunga Fordon främst.

TransEco har tekniskt hög nivå inom elektronik, IT-utveckling och radioteknik samt god kännedom om marknadens krav på denna typ av produkter. Ett arbete pågår kontinuerligt mellan våra kunder, vår utveckling och tillverkning. Baserat på vår värdegrund satsar TransEco på produkter som gynnar miljö, säkerhet och slutkundens ekonomi.

Vi är övertygade att våra konkurrensfördelar givit oss en marknadsledande position i Skandinavien.

factory_b

GLT FABRIKEN med tillverkning >1000 sensorer/dag

TPMS-rollup_d

Våra produkter tillverkas hos GLT beläget i Asien